Informatie voor leerlingen groep 8

 
Je wilt je aanmelden op het KWC? Hieronder leggen wij uit hoe dit in zijn werk gaat.
 
Je zit in groep 8 en bijna is het zover: volgend jaar ga je naar het voortgezet onderwijs! Een spannende tijd breekt aan. Doordat wij veel verschillende opleidingen aanbieden kan je gelukkig bijna altijd op het KWC terecht. Als je kiest voor het KWC krijg je vanaf het begin les op het niveau dat het beste bij jou past. Op deze manier willen we je helpen het beste uit jezelf te halen. We bieden de volgende brugklassen aan.  
 
1. kansklas Pb    Praktijkonderwijs- basisberoepsgerichte leerweg
2. kansklas Bk    (tweetalig) Basis- en (tweetalig) kaderberoepsgerichte leerweg
3. kansklas Kt     (tweetalig) Kaderberoepsgerichte en (tweetalig) theoretische leerweg
4. kansklas Th    (tweetalig) Theoretische leerweg en (tweetalig) havo
5. kansklas Hv    (tweetalig) Havo en (tweetalig) vwo
6. vwo-Plusklas   (tweetalig) atheneum en (tweetalig) gymnasium
7. KWC-Agora
 
  • In de afdelingen vmbo-bk tot en met gymnasium kun je kiezen voor TTO, tweetalig onderwijs
  • In alle afdelingen is extra sport mogelijk.

Meer informatie over de verschillende opleidingen vind je op onze website en in de brochures:


Als jij je aan wilt melden op het KWC vullen je ouders het digitale aanmeldingsformulier in. Je juf of meester vult het onderwijskundig rapport in. Op dit formulier geven zij aan welke opleiding het beste bij je past.

Wat verwachten wij van jou?
Uiterlijk vrijdag 5 maart 2021 ontvangen wij (voor alle niveaus) de ingevulde aanmeldingsformulieren plus alle relevante documenten van je juf of meester en je ouders.

Wat kan je van ons verwachten?
  • Je ontvangt een bevestigingsbrief van je aanmelding 
  • Wij nemen contact met je basisschool op om je aanmelding door te nemen.
  • Let op: voor een paar opleidingen is een aanvullende test of intake onderdeel van de aanmeldingsprocedure. Voor het leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs als er geen lwoo/pro-onderzoeken op de basisschool hebben plaatsgevonden. Deze evtuele onderzoeken vinden plaats in april/mei 2021.
  • Op donderdag 20 mei 2021 vanaf +/-13.15 uur vindt de intakemiddag voor de sportklas/klas met sportmoment plaats.
  • Voor het tweetalig onderwijs is geen speciale intakemiddag.
  • Uiterlijk in de week van 7 juni 2021 ontvang je een brief om je definitieve plaatsing op onze school te bevestigen.
Tot volgend jaar!