Organisatie


Het KWC leidt leerlingen op voor een vmbo-, havo-, atheneum- of gymnasiumdiploma of, binnen het praktijkonderwijs, voor een passende baan. Vanaf dit schooljaar biedt het KWC ook Agora-onderwijs aan. Zie voor meer informatie http://www.kwc-culemborg.nl/Afdelingen/Agora-onderwijs.  

De sleutelfiguur in de begeleiding van de leerlingen is de mentor. In de mentorlessen worden studievaardigheden geleerd en wordt van de klas een team gemaakt. De mentor let op de resultaten van de leerlingen en begeleidt de ontwikkeling. Daarom is de mentor altijd als eerste de contactpersoon voor de ouders.

Als het nodig is verwijzen zij leerlingen door voor extra begeleiding. Dat kan zowel binnen als buiten de school zijn. Denk aan bijlessen, dyslexiebegeleiding, begeleiding bij faalangst, sociaal weerbaar worden of rouwverwerking. Op het gebied van keuzebegeleiding en loopbaanoriëntatie worden de mentoren ondersteund door de decanen en loopbaancoaches. In het algemeen worden zij bijgestaan en aangestuurd door teamleiders. Meer informatie over begeleiding/zorg onder het tabblad Onderwijs.

Voor de opbouw van de school wat betreft de opleidingen verwijzen wij u naar onze schoolgids,
pagina 8.

De leiding van de school berust bij de directie. Het bestuur bij de rector. De rector wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht. Binnen elk van de twee gebouwen van de school is de dagelijkse leiding in handen van de conrectoren. 

Toelating

Het kan gebeuren dat geen geschikt onderwijs- en begeleidingsarrangement kan worden aangeboden aan een leerling. Om te voorkomen dat wij een leerling plaatsen van wie wij na enige tijd moeten vaststellen dat hij of zij niet in ons onderwijs past, doet de Commissie van Toelating uitspraak. De commissie bestaat uit een conrector en de rector. Uiteraard handelen wij hierbij conform de wet Passend Onderwijs.
De commissie toetst de toelating aan de volgende criteria:
• het respecteren van de grondslag;
• het kunnen garanderen van rust en veiligheid;
• het als school kunnen voldoen aan de zorgvraag van de leerling;
• het kunnen garanderen dat het leerproces van andere leerlingen niet wordt verstoord;
• de capaciteit van de school om de leerling te kunnen toelaten.

Voordat tot plaatsing in het vmbo wordt overgegaan vindt een gesprek plaats met de leerling en zijn/haar ouders, waarin wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken.