KWC is gezond!


Geplaatst op:  04-09-2018


 

De locatie Gershwinhof van het KWC heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat het KWC zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Het KWC is trots op dit behaalde resultaat!

Met de honorering van de aanvraag voor het themacertificaat “Welbevinden en sociale veiligheid” wordt duidelijk dat werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt het KWC voor actieve gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.  

Rector Joke Hengeveld en conrector Ellen Hartman zijn er trots op om een gezonde school te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen zien (en vooral ervaren) dat het KWC een gezonde school is!”

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse verschillende landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

 

Ga terug