Q&A / FAQ

Heb je een vraag over Agora en wordt deze hieronder niet beantwoord? Of heb je een andere dringende vraag? Neem dan contact met ons op via agora@kwc-culemborg.nl. Wij vullen uw vraag dan aan in onderstaande FAQ.
 
Q: Wat is Agora?
A: Agora is Grieks voor plein. Agora-onderwijs is een leercommunity (plein) waar je elkaar ontmoet, waar je zelfkennis groeit, waar je je eigen kracht, passie en ongekende mogelijkheden ontdekt. Dat gebeurt middels challenges (leerprojecten) met zelfgekozen reisdoel en coachgestuurde route. Agora garandeert dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt, individueel gecoacht vanuit vertrouwen, vrijheid en vreugde. Als ieder kind lachend naar school gaat en lachend uit school komt, gaat leren vanzelf.
 
Q: Hoeveel coaches zijn er?
A: In het schooljaar 2019-2020 werken tien Agoracoaches, waarvan vijf coaches zijn gestart in 2018-2019. Daarnaast is er hulp van expertcoaches om de (pre-)examenleerlingen te begeleiden in examenvakken.
 
Q: Klopt het dat Agora-leerlingen geen huiswerk krijgen?
A: De leerlingen krijgen van de coaches geen taken opgelegd, wel kan het zo zijn dat een leerling zichzelf buiten schooltijd aan het werk zet. Als een leerling de passie voor leren in zichzelf vindt wordt leren zo leuk, dat ze hier niet mee ophouden als ze de deur uitlopen.
 
Q: Krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs?
A: Ja, alle Agora-leerlingen krijgen wekelijks een blokuur bewegingsonderwijs. Dit is het enige vaste lesonderdeel in het rooster van een Agoraleerling.
 
Q: Worden de leerlingen ingedeeld in groepen?
A: De leerlingen worden ingedeeld in coachgroepen van zo’n 15 tot 20 leerlingen met daarbij 1 of 2 parttime coaches. Deze groepen bestaan uit leerlingen van alle niveaus en leeftijden.
 
Q: Hoe ziet een typische Agora-schooldag eruit?
A: De coaches beginnen om 8:00 uur met overleg. De leerlingen starten om 9:00 uur. Na de dagstart, een gezamenlijk moment in coachgroepen, gaan leerlingen aan de slag met hun challenges. Gedurende de dag houden leerlingen pauzes met de andere KWC-leerlingen, en kunnen ze overlegmomenten met de coach inplannen. Om 15:15 uur zit de dag er voor de leerlingen op. De coaches hebben hierna wederom een overlegmoment of ruimte voor andere taken.
 
Q: Mogen de leerlingen leren wat ze willen?
A: De persoonlijke leervraag van de leerling staat altijd centraal. We werken toe naar een bepaald doel, waarbij we samen met de leerling en ouders de leerroute ontwerpen. Er is veel vrijheid in wat een leerling wil leren, geen vrijblijvendheid in hoe de leerroute er uit ziet.
 
Q: Wat zijn ‘inspiratiesessies’?
A: Wij streven ernaar om op een wekelijkse basis interessante workshops en presentaties te organiseren, waar de Agora-leerlingen zich op vrijwillige basis bij aan kunnen sluiten. Hierin kan iedereen van alles en nog wat bijdragen. Zo kunnen ouders wat komen vertellen over hun beroepsveld, hobby, levensverhaal of op museumbezoek gaan. Betrokken docenten zijn welkom om een specialistische workshop te geven en instellingen en bedrijven in de buurt kunnen wat komen vertellen over het werk dat ze doen. Alles kan, zolang het leerwinst oplevert voor onze leerlingen.
 
Q: Van welke leermiddelen wordt gebruik gemaakt?
A: De leerlingen zullen gebruik maken van alles wat leerzaam is. Internet, digitale methodes, boeken, stages, gesprekken met experts, enzovoorts.
 
Q: De leerlingen krijgen een Chromebook. Hoe wordt deze bekostigd?
A: De chromebooks of laptops worden bekostigd vanuit het boekengeld en zullen over een periode van vier jaar worden afgeschreven.
 
Q: Zijn er helemaal geen toetsen in het Agora-onderwijs?
A: In de eerste jaren bij KWC-Agora zullen leerlingen geen toetsen maken. Wij zijn ervan overtuigd dat vooruitgang op andere manieren gemonitord kan worden. Wanneer een leerling het examentraject in gaat - wat wel uit toetsen bestaat - zal de leerling hierop voorbereid worden.
 
Q: Wat doen jullie met het basisschooladvies en citoscores?
A: Deze gegevens geven een startniveau aan. De leerlingen werken onder onze begeleiding toe naar een diploma dat minstens op dit niveau is.
 
Q: Wat wordt van ouders van Agora-leerlingen verwacht?
A: Wij verwachten een actieve inbreng en hoge mate van betrokkenheid van ouders. In de eerste plaats bij de ontwikkeling van hun eigen kind, door bijvoorbeeld regelmatig bij te dragen met feedback op de voortgang van het kind en daar ook zelf initiatief in te nemen. Daarnaast kunnen ouders bijdragen door inspiratiesessies te geven, excursies te begeleiden of betrokken te zijn bij één van de oudergroepen zoals de denktank, coördinatie van inspiratiesessies of indeling van de Agoraruimte. Daarnaast verwachten wij ouders bij de community-avonden (3 -4 maal per jaar, zie de jaaragenda.
 
Q: Hoe zit het met de zorg binnen Agora?
A: Waar nodig, kunnen wij zorg bieden vanuit het bestaande zorgsysteem van het KWC.
 
Q: Mag ik mijn eigen device meenemen (als leerling)?
A: Ja, dat is prima.
 
Q: Waar kan ik terecht met vragen over openbaar vervoer?
A: Hiervoor kun je rechtstreeks contact opnemen met een van de coaches.