Q&A / FAQ

 

Wij vullen onderstaande lijst regelmatig aan met nieuwe vragen. Heb je een vraag over Agora en wordt deze hieronder niet beantwoord? Of heb je een andere dringende vraag? Neem dan contact met ons op via agora@kwc-culemborg.nl.

 

Q: Wat is Agora?

A: Agora is Grieks voor plein. Agora-onderwijs is een leercommunity (plein) waar je elkaar ontmoet, waar je zelfkennis groeit, waar je je eigen eigen kracht, passie en ongekende mogelijkheden ontdekt. Dat gebeurt middels challenges (leerprojecten) met zelfgekozen reisdoel en coachgestuurde route. Agora garandeert dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt, individueel gecoacht vanuit vertrouwen, vrijheid en vreugde. Als ieder kind lachend naar school gaat en lachend uit school komt, gaat leren vanzelf.

 

Q: Hoeveel coaches zijn er?

A: In schooljaar 2018-2019 starten we met vijf coaches. Daarnaast zal hulp van expertcoaches ingeschakeld worden om de (pre-)examenleerlingen te begeleiden in examenvakken.

 

Q: Klopt het dat Agora-leerlingen geen huiswerk krijgen?

A: De leerlingen krijgen van de coaches geen taken opgelegd, wel kan het zo zijn dat een leerling zichzelf buiten schooltijd aan het werk zet. Het is immers de bedoeling dat leren zo leuk wordt voor onze leerlingen, dat ze hier niet mee ophouden als ze de deur uitlopen.

 

Q: Krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs?

A: Ja, alle Agora-leerlingen krijgen wekelijks een blokuur bewegingsonderwijs. Dit is het enige vaste lesonderdeel in het rooster van een Agoraleerling.

 

Q: Worden de leerlingen ingedeeld in groepen?

A: De leerlingen worden ingedeeld in coachgroepen van zo’n 15 tot 20 leerlingen met daarbij 1 of 2 parttime coaches. Deze groepen bestaan uit leerlingen van alle niveaus en leeftijden.

 

Q: Hoe ziet een typische Agora-schooldag eruit?

A: De coaches beginnen om 8:00 uur met overleg. De leerlingen starten om 9:00 uur. Na de dagstart, een gezamenlijk moment in coachgroepen, gaan leerlingen aan de slag met hun challenges. Gedurende de dag houden leerlingen pauzes met de andere KWC leerlingen, en kunnen ze overlegmomenten met de coach inplannen. Om 15:15 uur zit de dag er voor de leerlingen op. De coaches hebben hierna wederom een overlegmoment.

 

Q: Mogen de leerlingen leren wat ze willen?

A: De persoonlijke leervraag van de leerling staat altijd centraal. We werken toe naar een bepaald doel, waarbij we samen met de leerling en ouders de leerroute ontwerpen.

 

Q: Wat zijn ‘inspiratiesessies’?

A: Wij streven ernaar om op een wekelijkse basis interessante workshops en presentaties te organiseren, waar de Agora-leerlingen zich op vrijwillige basis bij aan kunnen sluiten. Hierin kan iedereen van alles en nog wat bijdragen. Zo kunnen ouders wat komen vertellen over hun beroepsveld, kunnen betrokken docenten een specialistische workshop komen geven of kunnen instellingen en bedrijven uit de buurt wat komen vertellen over het werk dat ze doen. Alles kan, zolang het leerwinst kan opleveren voor onze leerlingen.

 

Q: Van welke leermiddelen wordt gebruik gemaakt?

A: De leerlingen zullen gebruik maken van alles wat leerzaam is. Boeken, internet, digitale methodes, stages, gesprekken met experts, enzovoorts.

 

Q: De leerlingen krijgen een Chromebook. Hoe wordt deze bekostigd?

A: De chromebooks worden bekostigd vanuit het boekengeld, en zal over een periode van vier jaar afgeschreven worden.

 

Q: Zijn er helemaal geen toetsen in het Agora-onderwijs?

A: In de eerste jaren bij Agora KWC zullen leerlingen geen toetsen maken. Wij zijn ervan overtuigd dat vooruitgang op andere manieren gemonitord kan worden. Wanneer een leerling zich gaat voorbereiden op het eindexamen - wat toch uit toetsen bestaat - zal de leerling hierop voorbereid worden.

 

Q: Wat doen jullie met het basisschooladvies en citoscores?

A: Deze gegevens geven een startniveau aan. De leerlingen werken onder onze begeleiding toe naar een diploma dat minstens op dit niveau is.

 

Q: Wat wordt van ouders van Agora-leerlingen verwacht?

A: Wij verwachten een hoge mate van betrokkenheid van ouders. In de eerste plaats bij de ontwikkeling van het eigen kind, door bijvoorbeeld regelmatig bij te dragen met feedback op de voortgang van het kind. Daarnaast kunnen ouders betrokken zijn bij inspiratiesessies en kunnen zij helpen bij het begeleiden bij excursies en dergelijke.

 

Q: Hoe zit het met de zorg binnen Agora?

A: Waar nodig, kunnen wij zorg bieden vanuit het bestaande zorgsysteem van het KWC.

 

Q: Mag ik mijn eigen device meenemen (als leerling)?

A: Ja, dat is prima.

 

Q: Waar kan ik terecht met vragen over openbaar vervoer?

A: Hiervoor kun je rechtstreeks contact opnemen met een van de coaches.